Animánie logo

Náš tým

Jakub Hora
Jakub Hora

Předseda spolku, finance, fakturace

737 121 302

hora@animanie.cz

Vitouš Voráček
Vitouš Voráček

Koordinátor celoročních aktivit, lektor

601 565 743

voracek@animanie.cz

Honza Příhoda
Honza Příhoda

Ředitel festivalu Animánie

603 455 529

prihoda@animanie.cz

Lenka Fránová
Lenka Fránová

Produkční festivalu Animánie

607 859 924

franova@animanie.cz

Alena Čadová
Alena Čadová

Lektorka, produkční festivalu Animánie

739 983 722

cadova@animanie.cz

Martina Voráčková
Martina Voráčková

Metodička, lektorka

733 544 104

vorackova@animanie.cz

Michaela Dušková
Michaela Dušková

Lektorka

774 653 613

duskova@animanie.cz

Barbora Mládová
Barbora Mládová

Lektorka

736 214 162

mladova@animanie.cz

Barbora Bestajovská
Barbora Bestajovská

Lektorka

Martin A. Pertlíček
Martin A. Pertlíček

Kinokavárna

608 255 342

pertlicekmartin@gmail.com

Jana Ježková
Jana Ježková

Lektorka

Ondřej Lazar
Ondřej Lazar

Lektor

Iris Hobson-Mazur
Iris Hobson-Mazur

Lektorka

Pavel Endrle
Pavel Endrle

Lektor

pavelendrle@seznam.cz

Jitka Uhřičková
Jitka Uhřičková

Lektorka

Robin Mrázek
Robin Mrázek

Lektor

mrazek@animanie.cz

Tomáš Macek
Tomáš Macek

Lektor

774 198 440

neto@volny.cz

Míša Matějková
Míša Matějková

Lektorka

Tereza Kotounová
Tereza Kotounová

Lektorka

terka.k2000@gmail.com

Štěpán Strýček
Štěpán Strýček

Lektor

+420 603 279 063

strycek.st@gmail.com