Animánie logo

Animace v kostce

Akreditovaný seminář pro pedagogy

Cílová skupina: učitelé ZŠ, víceletých gymnázií, ZUŠ a pedagogové mimoškolních aktivit

Časová dotace: 16 hodin

Lektoři programu: Mgr. Martina Voráčková, Jan Příhoda

Odborný garant: PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D., vedoucí katedry výtvarné kultury FPE ZČU Plzeň

Cena: 1500,- (může se lišit podle počtu účastníků)

Kapacita: 8 - 15 účastníků

Úvod do problematiky využití kreativních technik ve výuce ZŠ, gymnázií a ZUŠ. Filmová a audiovizuální výchova (F/AV) bylo doplněna do RVP jako nový nepovinný předmět. Mnoho pedagogů využívá audiovizuální díla různého charakteru ve výuce. Tento seminář nabízí ucelený pohled na problematiku audiovize v rámci výuky, a na možnosti využití F/AV jako prostředku výuky a výchovy.

Během dvou dnů společně projdeme následující témata:

  • Úvod do F/AV a nejnovější tendence,
  • Základní principy filmu a animace,
  • Interpretace filmu,
  • Druhy animačních technik,
  • Animace ve výuce jako prostředek rozvoje klíčových kompetencí,
  • Digitální technika a práce s ní,
  • Ukázky prací s dětmi v rámci školní výuky,
  • Praktické cvičení na téma.

Formy výuky: Přednáška s prezentací a videoprojekcí, seminář s praktickými ukázkami a cvičením, dialogická forma semináře spojená s demonstrací a závěrečný rozbor a reflexe. Kromě přednášek, prezentací a ukázek budete mít možnost prakticky vyzkoušet principy animace.

Seminář je akreditovaný, účastníci obdrží osvědčení. Program vznikl ve spolupráci s OCET o.p.s., Hlohova 10, 326 00 Plzeň.

Příští seminář Animace v kostce proběhne v termínu 2. - 3. 10. 2021 v ZUŠ Bystřice pod Hostýnem. Na seminář se již můžete přihlašovat pomocí formuláře níže. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na email voracek@animanie.cz

Animace v kostce