Animánie logo

Programy pro školy

Dopolední výukové programy se zaměřením na filmovou výuku.

Cílová skupina: 2. – 9. třída ZŠ a SŠ

Témata: široká škála témat v souladu s průřezovými tématy RVP

Kapacita: max. 30 dětí

Délka trvání: 3 – 4 vyučovací hodiny

Cena programu Film Hrou: - 60,- / žák (1500,- / třída)

Cena programu Praktická animace: - 85,- / žák (2000,- / třída)

Nabídka programů je rozdělena na dvě kapitoly: Film hrou a Praktická animace.

Film hrou jsou programy zaměřené na práci s filmem, pomocí krátkého animovaného filmu v programu probíráme některé z výběru témat. Během Praktické animace se věnujeme praktické stránce věci, děti si na téma z výběru vyzkouší proces tvorby animace od nápadu po hotový film.

Programy pro školy

Programy pro školy se realizují v prostorách školy, ve třídě s možností projekce. Programy jsou určeny vždy pro jeden třídní kolektiv. Lektoři přizpůsobují program věku a počtu žáků, stejně jako specifické situaci v třídním kolektivu a potřebám učitele.

Nabídka programů pro školy vychází z různých tematických okruhů a zaměření. Nabídku využívají také školy v rámci svých projektových dní na školách, tematické okruhy a didaktické postupy se využívají i ve spolupráci s kulturními a vzdělávacími centry a institucemi.

Všechny nabízené programy jsou léty prověřené, osvědčené a funkční. Potřebujete-li zpracovat téma, které není součástí naší nabídky, rádi pro vás připravíme program na míru.

Kontaktní osoba
Vitouš Voráček
Vitouš Voráček

601 565 743

voracek@animanie.cz

I. stupeň film hrou

Neboj se, nejsi sám

2. – 5. ročník ZŠ

Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, osobnostní a sociální, filmová výchova

Ztracený a nalezený

3. – 5. ročník ZŠ

Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a jeho svět, osobnostní a sociální, filmová výchova

Kouzelný dědeček

1. – 3. ročník ZŠ

osobnostní a sociální výchova, mediální výchova

Klasické pohádky

1. – 2. ročník ZŠ

Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, mediální a filmová výchova

Není lev jako lev aneb symboly naší vlasti

4. ročník ZŠ

Výchova v myšlení v evropských a globálních souvislostech, Člověk a společnost, Umění a kultura, mediální a filmová výchova

Reklama a její vliv

2. – 5. ročník ZŠ

Člověk a jeho svět, Umění a kultura, mediální a filmová výchova

Plody pod mikroskopem

4. – 5. ročník ZŠ

Člověk a příroda, Jazyk a jazyková komunikace, enviromentání výchova, mediální a filmová výchova

I. stupeň praktická animace

Animujeme klasické pohádky

1. – 4. ročník ZŠ

Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Mediální a filmová výchova

Animujeme moderní pohádky

3. – 5. ročník ZŠ

Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Mediální a filmová výchova

Staré pověsti české

3. – 5. ročník ZŠ

Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Mediální a filmová výchova

Staré řecké báje a pověsti

4. – 5. ročník ZŠ

Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Mediální a filmová výchova

Plzeňské pověsti

4. – 5. ročník ZŠ

Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Mediální a filmová výchova

Zahrada

4. – 5. ročník ZŠ

Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Mediální a filmová výchova

Cirkus

3. – 5. ročník ZŠ

Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Mediální a filmová výchova

Jak a co si povídají rostliny?

1. – 2. ročník ZŠ

Umění a kultura, Enviromentální a filmová výchova

Animujeme reklamu

4. – 5. ročník ZŠ

Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Mediální a filmová výchova

Animujeme hudbu

4. – 5. ročník ZŠ

Umění a kultura, Mediální a filmová výchova

Gramatika obrazem

4. – 5. ročník ZŠ

Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Mediální a filmová výchova

Malá - animovaný dokument

3. – 5. ročník ZŠ

Jazyk a jazyková komunikace, Globální rozvojové vzdělávání, Umění a kultura, Mediální a filmová výchova

II. stupeň praktická animace

Musí to být o něčem? Aneb abstrakce ve filmu

6. – 9. ročník ZŠ

Umění a kultura, Mediální a filmová výchova

Plzeňské osobnosti

Videoklip dle vlastního výběru

6. – 8. ročník ZŠ

Umění a kultura, Mediální a filmová výchova

Reklama a její vliv II

6. – 9. ročník ZŠ

Umění a kultura, Mediální a filmová výchova

Animovaný slovník

6. – 9. ročník ZŠ, střední škola

Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Mediální a filmová výchova

Komiks - film na papíře

7. – 9. ročník ZŠ, střední škola

Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Mediální a filmová výchova

Žánry ve filmu

5. – 9. ročník ZŠ, střední škola

Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Mediální a filmová výchova

Sci-Fi světy

6. – 9. ročník ZŠ, střední škola

Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Mediální a filmová výchova