X
Animanie

Akreditované programy pro učitele,

OCET o.p.s., Hlohova 10, 326 00 Plzeň:

Animace v kostce

Cílová skupina: učitelé ZŠ, víceletých gymnázií, ZUŠ a pedagogové mimoškolních aktivit
Časová dotace: 16 hodin
Stručný popis: Úvod do problematiky využití kreativních technik ve výuce ZŠ, gymnázií a ZUŠ. V rámci RVP se doplnila Filmová a audiovizuální výchova (F/AV) jako nový nepovinný předmět. Mnoho pedagogů využívá audiovizuální díla různého charakteru ve výuce. Tento program nabízí ucelený pohled na problematiku audiovize v rámci výuky a na možnosti využití F/AV jako prostředku výuky a výchovy.
Témata jsou: Úvod do F/AV a nejnovější tendence, Základní principy filmu a animace, Interpretace filmu, Druhy animačních technik, Animace ve výuce jako prostředek rozvoje klíčových kompetencí, Digitální technika a práce s ní, Ukázky prací s dětmi v rámci školní výuky, Praktické cvičení na téma.
Formy výuky: Přednáška s prezentací a videoprojekcí, seminář s praktickými ukázkami a cvičením, dialogická forma
semináře spojená s demonstrací a závěrečný rozbor a reflexe. Kromě přednášek, prezentací a ukázek budete mít možnost prakticky vyzkoušet principy animace.
Lektoři programu: Mgr. Martina Voráčková, Jan Příhoda
Odborný garant: PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D., vedoucí katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty ZČU Plzeň

Cena programu: 1500,-/osoba (může se lišit podle počtu účastníků)

Min. počet účastníků je 8, max. počet účastníků 15

nejbližší seminář Animace v Kostce se bude konat v termínu 19.9. – 20.9. 2020 v budově ZUŠ Bystřice pod Hostýnem (Masarykovo náměstí 133, 768 61 Bystřice pod Hostýnem)

Předběžná přihláška

Postprodukce

Cílová skupina: učitelé ZŠ, víceletých gymnázií, ZUŠ a pedagogové mimoškolních aktivit
Časová dotace: 8 hodin
Stručný popis: Cílem kurzu je seznámit vyučující se základy postprodukčního zpracování videozáznamu tak, aby
mohli animace vytvořené během výuky dokončit a prezentovat v požadované kvalitě prostřednictvím obvyklých
médií.
Během kurzu se účastníci seznámí se způsoby, jak animace zpracovávat, stříhat a ozvučovat. Na ukázce profesionálního střihového programu si osvojí základní principy, které pak samostatně aplikují pomocí běžně dostupného software.
Seznámí se s technikou potřebnou pro postprodukci. Pokud si přivezou techniku vlastní, lektoři jim na místě poradí
s konkrétními problémy a navrhnou vhodná řešení. Kurz se věnuje nejen samotnému zpracování videozáznamu,
ale i problematice ozvučení, exportům a publikování, například na youtube, sociálních sítích a podobně. Na
filmových ukázkách se účastníci seznámí se základními pojmy tzv. filmového jazyka.
Formy výuky: přednáška s prezentací a videoprojekcí, seminář s praktickými ukázkami a cvičením, dialogická forma
semináře spojená s demonstrací a závěrečný rozbor a reflexe.
Lektoři programu: Mgr. Martina Voráčková, Jan Příhoda
Cena programu: 850,-/osoba (může se lišit podle počtu účastníků)

Min. počet účastníků je 8, max. počet účastníků 15

 

Rezervace a další informace:
Vít Voráček (voracek@animanie.cz,  601 565 743)