Další den nabízí nepřeberné množství kinematografického obohacení. Potěcha oka i duše.
Camera Zizanio Olympia International Film Festival for children and young people