Datum Čas Program Vstup Místo
18.11. pátek 09:00 Střih filmu s Davidem Čeňkem – uzavřená dílna

Střih filmu s Davidem Čeňkem – uzavřená dílna

lektoři:

Střih je považován za výsostně filmový postup a řada režisérů jej považuje za to nejdůležitější. Většinový divák není zvyklý o střihu přemýšlet, ani ho často neumí identifikovat. Jaký je vlastně rozdíl mezi střihem a montáží? Je nutné být filmovým tvůrcem, aby nám znalosti o střihu byly přínosné? Tato dílna poskytne vhled do dějin střihu, ukázky analýzy různých druhů montáže a účastníci budou mít možnost aktivně přemýšlet o nejspecifičtějším filmovém vyjadřovacím prostředku a učit se vnímat jeho význam.

pátek 18.11. od 9.00, 240
Moving Station

vstup: 100 Kč

100 Kč Moving Station
14:00 Filmová analýza s Davidem Čeňkem – uzavřená dílna

Filmová analýza s Davidem Čeňkem – uzavřená dílna

lektoři:

Hlavním cílem je úvod do filmové analýzy jako nástroje k snadnějšímu a důkladnějšímu pochopení filmového díla. Na konkrétních ukázkách si ukážeme, k čemu může filmová analýza posloužit vnímavému divákovi, aniž by se musel pouštět do komplikovaných interpretací. Součástí dílny bude praktická část, během níž si každý účastník vyzkouší rozbor filmové ukázky. Hlavním cílem je úvod do filmové analýzy jako nástroje k snadnějšímu a důkladnějšímu pochopení filmového díla. Na konkrétních ukázkách si ukážeme, k čemu může filmová analýza posloužit vnímavému divákovi, aniž by se musel pouštět do komplikovaných interpretací. Součástí dílny bude praktická část, během níž si každý účastník vyzkouší rozbor filmové ukázky.

 

pátek 18.11. od 14.00, 240
Moving Station

vstup: 100 Kč

100 Kč Moving Station
19:00 Lunapark filmových vynálezů – otevřená dílna

Lunapark filmových vynálezů – otevřená dílna

lektoři:

naučná klauniáda o filmových principech / filmové pásmo / dílna

Víte, jak lidé přišli na to, že se můžou na pohádky také dívat, a ne je jen číst nebo poslouchat? Zjistili, že oči jsou schopné si „zapamatovat“, co viděli před krátkým okamžikem. Díky tomu se před více než sto lety zrodil film. Vedla k tomu ale dlouhá cesta, při které vznikla spousta zajímavostí. V lunaparku filmových vynálezů se s nimi seznámíme a také si vytvoříme vlastní krátké filmové příběhy. Ty budeme sledovat v přístrojích, jako je praxinoskop, ale i na plátně za pomoci laterny magiky. Aby filmy byly dokonalé, doprovodíme je společně živou hudbou.

Po skončení Lunaparku bude následovat neformální setkání nad žejdlíkem piva v jedné z příjemných plzeňských pivnic.

pátek 18.11. od 19.00, 90
Moving Station

vstup: volný

volný Moving Station
19.11. sobota 08:30 Registrace

Registrace

lektoři:

Registrace účastníků kolokvia F/AV

sobota 19.11. od 8.30, 30
Moving Station

vstup: volný

volný Moving Station
09:00 Jednání pracovní skupiny F/AV

Jednání pracovní skupiny F/AV

lektoři:

9:00 – 12:15

Uzavřené jednání pracovní skupiny F/AV. Program bude upřesněn. V případě zájmu je nutné požádat tajemnici Karolinu Pojarovou (k.pojarova@email.cz) o status pozorovatele.

sobota 19.11. od 9.00, 195
Moving Station

vstup: volný

volný Moving Station
13:30 Teoretická část kolokvia, diskuze

Teoretická část kolokvia, diskuze

lektoři:

13:30 – 15:30

Jak učit film? metodiky-teorie-praxe výuky FAV

otevřený workshop i pro veřejnost

Didaktika a metodika FAV – otevřená diskuze nad otázkami didaktiky a metodiky využitelné v rámci filmové a audiovizuální výchovy

Přesný program bude upřesněn.

 

sobota 19.11. od 13.30, 120
Moving Station

vstup: volný

volný Moving Station

Festival Animánie 2016 – KOLOKVIUM k filmové a audiovizuální výchově (F/AV)
18.-19.listopadu 2016

Animánie pořádá v pořadí třetí ročník kolokvia k F/AV. Během roku se filmová a audiovizuální výchova, aktivity, které ji podporují, stejně tak diskuze o ní posunuly opět o hodný kus dále.

Letošní kolokvium má několik cílů:

1) zajistit zázemí pro setkání Pracovní skupiny F/AV. Ta má v současné  době schválen statut a zvolené stálé členy. V rámci kolokvia mohou být přítomni jednání PSFAV hosté a pozorovatelé, kteří o účast projeví zájem.

2) být důležitým zdrojem informací a skvělou inspirací pro všechny, jež se filmovou výchovou v jakémkoliv smyslu i šíři zabývají nebo chtějí zabývat.

3) v neposlední řadě být místem setkání všech, které filmová a audiovizuální výchova spojuje. Soutěžní přehlídka audiovizuální tvorby v rámci festivalu je pro to ideální příležitostí.

Dvoudenní program je rozdělen na praktickou a teoretickou část pro všechny účastníky kolokvia + uzavřené setkání členů PS FAV, hostů a pozorovatelů. Praktická část zajistí ukázky příkladů dobré praxe formami, které jsou v praxi využitelné. Jde o uzavřené nebo otevřené dílny a programy pro zájemce a hosty festivalu, kde se zároveň předpokládá aktivní účast členů PS a zájemců – účastníků kolokvia. Stálí členové PSFAV mají účast na dílnách zdarma, prosíme, jen o registraci.

Teoretická část bude pojata jako kulatý stůl zaměřený na otázky didaktiky a metodiky FAV. Jednání PS FAV má samostatný program, který bude prezentován zvlášť. Pokud nejste stálými členy PS FAV, tohoto setkání je možné se účastnit, ovšem v případě zájmu je nutné požádat tajemnici o udělení statutu pozorovatele (kontakt: Karolína Pojarová, k.pojarova@email.cz).

Program kolokvia 2016

Animanie kolokvium_2016 program pdf

 

Statut neformální skupiny PSFAV:

Statut PS FAV

Tisková zpráva o vzniku PS FAV:

Tisková zpráva PS FAV

Výstup z kolokvia 2015:

Kolokvium_FAV_2015