X
Animanie

PROGRAMY PRO ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2018/19 1. POLOLETÍ

Kontaktní osoba, přihlašování na programy: Vít Voráček (voracek@animanie.cz, tel. 601 565 743)

Cena programu filmová výchova:
60,- za žáka
příp. 1500,- za třídu
(v případě financování školou)

Cena programu praktická animace:
85,- za žáka
příp. 2000,- za třídu
(v případě financování školou)

I STUPEŇ FILMOVÁ VÝCHOVA

NEBOJ SE, NEJSI SÁM [DETAIL]

cílová skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
časová dotace: 3 vyučovací hodiny

ZTRACENÝ A NALEZENÝ [DETAIL]

cílová skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
časová dotace: 3 vyučovací hodiny

KOUZELNÝ DĚDEČEK [DETAIL]

cílová skupina: 1. – 3. ročník ZŠ
časová dotace: 3 vyučovací hodiny

DO POHÁDKY [DETAIL]

cílová skupina: 1. – 2. ročník ZŠ
časová dotace: 3 vyučovací hodiny

NENÍ LEV JAKO LEV ANEB SYMBOLY NAŠÍ VLASTI [DETAIL]

cílová skupina: 4. ročník ZŠ
časová dotace: 3 vyučovací hodiny

REKLAMA A JEJÍ VLIV I [DETAIL]

cílová skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
časová dotace: 3 vyučovací hodiny

I STUPEŇ PRAKTICKÁ ANIMACE

BÁJE A POVĚSTI [DETAIL]

cílová skupina: 4. – 5. ročník ZŠ
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

ČESKÉ POHÁDKY [DETAIL]

cílová skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

PŘÍBĚH VĚCÍ KOLEM NÁS I – ZDROJE A REKLAMA [DETAIL]

cílová skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

PŘÍBĚH VĚCÍ KOLEM NÁS II – SPOTŘEBA A RECYKLACE [DETAIL]

cílová skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

ANIMUJEME POHÁDKY [DETAIL]

cílová skupina: 1. – 4. ročník ZŠ
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ [DETAIL]

cílová skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

STARÉ ŘECKE BÁJE A POVĚSTI [DETAIL]

cílová skupina: 4. – 5. ročník ZŠ
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

ZAHRADA [DETAIL]

cílová skupina: 1. – 5. ROČNÍK ZŠ
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

CIRKUS [DETAIL]

cílová skupina: 1. – 5. ročník ZŠ
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

JAK A CO SI POVÍDAJÍ ROSTLINY? [DETAIL]

cílová skupina: 1. – 2. ročník ZŠ
časová dotace: 3 – 4 vyučovací hodiny (dle domluvy)

VÁŽNÁ HUDBA VE FILMU [DETAIL]

cílová skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
časová dotace: 3 – 4 vyučovací hodiny (dle domluvy)

GRAMATIKA OBRAZEM [DETAIL]

cílová skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
časová dotace: 3 – 4 vyučovací hodiny (dle domluvy)

II STUPEŇ FILMOVÁ VÝCHOVA

PLODY POD MIKROSKOPEM [DETAIL]

cílová skupina: 5. – 6. ročník
časová dotace: 3 vyučovací hodiny

II STUPEŇ PRAKTICKÁ ANIMACE

MUSÍ TO BÝT O NĚČEM? ANEB ABSTRAKCE VE VÝTVARNEM UMĚNÍ A ANIMOVANEM FILMU [DETAIL]

cílová skupina: 6. – 8. ročník ZŠ
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

ČESKÁ ANIMACE V SOUVISLOSTECH [DETAIL]

cílová skupina: 8. – 9. ročník ZŠ
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

STARÉ ŘECKE BÁJE A POVĚSTI [DETAIL]

cílová skupina: 6. – 7. ročník ZŠ
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

MÍSTNÍ LEGENDY, POVĚSTI, PŘÍBĚHY… [DETAIL]

cílová skupina: 7. – 9. ročník ZŠ
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

VIDEOKLIP DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU [DETAIL]

cílová skupina: 6. – 8. ročník ZŠ
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

SVĚT HMYZU V OBRAZECH [DETAIL]

cílová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

REKLAMA A JEJÍ VLIV II [DETAIL]

cílová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

EKOLOGIE [DETAIL]

cílová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
časová dotace: minimálně 4 hodiny

FILMOVÝ DOPIS [DETAIL]

cílová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
časová dotace: 3 vyučovací hodiny

ANIMOVANÝ SLOVNÍK [DETAIL]

cílová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

KOSMOS [DETAIL]

cílová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
časová dotace: minimálně 4 vyučovací hodiny

BÁJE A POVĚSTI [DETAIL]

cílová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
časová dotace: minimálně 4 vyučovací hodiny

ČESKE POHÁDKY [DETAIL]

cílová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
časová dotace: minimálně 4 vyučovací hodiny

MIKROKOSMOS [DETAIL]

cílová skupina: 5. – 6. ročník ZŠ
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

JAK JSME UKRADLI VLAJKU ANEB STÁTNÍ SYMBOLY [DETAIL]

cílová skupina: 8. – 9. ročník ZŠ
časová dotace: 4 vyučovací hodiny


I STUPEŇ FILMOVÁ VÝCHOVA

NEBOJ SE, NEJSI SÁM

Pomocí filmového příběhu o chlapci, který se přistěhoval na venkov a nemá kamarády, pracujeme s tématy jinakosti, zařazení do kolektivu, schopnosti týmové spolupráce, přátelství a vzájemné tolerance. Důraz klademe na vlastní pocity a zážitky. Během programu je možné nahlédnout sociální klima třídy. V rámci práce s příběhem rozvíjíme schopnosti obrazového vyjádření a zpětného čtení obrazu a zároveň schopnost formulovat vlastní myšlenky. dále trénujeme pozorovací schopnosti – soustředění na detaily příběhu a sledování posloupnosti a logiky děje.
cílová skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
průřezová témata RVP: osobnostní a sociální výchova, mediální výchova
vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Umění a kultura, Člověk a příroda
použité filmy: Psí historie (Režie: Břetislav Pojar)
časová dotace: 3 vyučovací hodiny

ZTRACENÝ A NALEZENÝ

Program navazuje na program Neboj se, nejsi sám Pomocí filmového příběhu o chlapci a jeho nezvaném návštěvníkovi navazujeme na téma jinakosti, přátelství a vzájemné tolerance. Téma nezvaného návštěvníka rezonuje se současným
problémem migrace. Po dohodě s vyučujícím nastíníme základní otázky problematiky migrace
a emigrace.
cílová skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
průřezová témata RVP: osobnostní a sociální výchova, mediální výchova
vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Umění a kultura, Člověk a příroda, Člověk a jeho svět
použité filmy: Ztráty a nálezy podle knihy Olivera Jefferse (Režie: Phill Hunt)
Tech. zázemí a materiál: možnost projekce, kancelářské papíry A4, tužky
časová dotace: 3 vyučovací hodiny

KOUZELNÝ DĚDEČEK

Na základě tří krátkých příběhů konfrontujeme plnění možných a nemožných přání, program vede k sebepoznávání a sebehodnocení, hledání svého místa v rodině, ve skupině, ve světě a v životě. Zároveň rozvíjí schopnosti komunikace a kooperace ve skupině a schopnost formulovat myšlenku a svůj názor.
cílová skupina: 1. – 3. ročník ZŠ
průřezová témata RVP: osobnostní a sociální výchova, mediální výchova
vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Umění a kultura, Člověk a příroda
použité filmy: Jak chtěla blecha být včelou, Jak chtěla želva být nejrychlejší, Jak chtěl pudlík být lvem – animované filmy z cyklu Doktor Animo (Výtvarník a režie: Pavel Koutský)
časová dotace: 3 vyučovací hodiny

DO POHÁDKY

Vycházíme z klasické pohádky – Perníková chaloupka – a jejích různých variant, na kterých sledujeme časovou posloupnost, logiku děje, prostředí, postavy a jejich charakteristiku i vztahy. Porovnání různých zpracování vede k nahlédnutí do rozmanitosti vidění světa a podporuje tak vzájemnou toleranci.
cílová skupina: 1. – 2. ročník ZŠ
průřezová témata RVP: osobnostní a sociální výchova, mediální výchova
vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Umění a kultura,
použité filmy: Perníková chaloupka – kreslený animovaný film z cyklu ČT Do pohádky (Pavel Koutský)
časová dotace: 3 vyučovací hodiny

NENÍ LEV JAKO LEV ANEB SYMBOLY NAŠÍ VLASTI

Žáci se seznámí se základy heraldiky a podobou našich státních znaků. V kresleném filmu Bruncvík se dozvědí o legendě vážící se k českému symbolu a o proměnách, které prodělal.
Na základě seznámení se vývojem výtvarné stylisace figury lva a slohových proměn štítu vytvoří svou podobu českého znaku. Program podporuje naplnění očekávaných výstupů z RVP: „žák rozlišuje … symboly našeho státu a jejich význam…“
cílová skupina: 4. ročník ZŠ
průřezová témata RVP: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, mediální výchova, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
motivační video: Dějiny udatného národa českého (Pavel Koutský), díl Bruncvík
časová dotace: 3 vyučovací hodiny

REKLAMA A JEJÍ VLIV I

Prostřednictvím krátkých animovaných filmů, reklamních ukázek si ukážeme, jak moc nás mohou TV spoty, letáky, plakáty či obecně média ovlivnit. Děti si ujasní, jaké druhy médií máme, co je vlastně reklama a jaké prostředky využívá. Cílem je, aby si žák uvědomil, jak jeho samotného reklamy ovlivňují. aby uvažoval o pravdivosti informací uvedených v daném médiu a slepě nedůvěřoval všemu, co kolem sebe vidí (např. v TV nebo propagačních letácích).
cílová skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
průřezová témata RVP: osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova, mediální výchova
vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda
motivační video: For sale, animované reklamy
časová dotace: 3 vyučovací hodiny

I STUPEŇ PRAKTICKÁ ANIMACE

BÁJE A POVĚSTI

Na jedné ze známých pověstí sledujeme klíčové body příběhu, hlavní postavy, vztahy a prostředí. forma kreslené animace umožňuje výklad české historie s humornou nadsázkou, což podporuje zájem o historii a naše předky v návaznosti na současnost. V programu také rozvíjíme schopnosti komunikace a kooperace ve skupině. dále si všímáme neverbální komunikace a pochopením řeči těla.
cílová skupina: 4. – 5. ročník ZŠ
průřezová témata RVP: osobnostní a sociální výchova, mediální výchova
vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Umění a kultura, Člověk a jeho svět
použité filmy: Báje – kreslený animovaný film z cyklu dějiny udatného národa českého (Výtvarník: Lucie Seifertová, režie: Pavel Koutský) Cyklus Dějiny udatného národa českého má 90 dílů a reflektuje dějiny od počátků civilizace po konec
19. století. V případě vašeho zájmu a na základě vašich potřeb jsme schopni vytvořit program na jednotlivá témata uvedeného cyklu.
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

ČESKÉ POHÁDKY

Tak trochu jiné klasické české pohádky skrze Miloše Macourka. Žáci se rozdělí do skupin a každá skupina zábavnou ale i naučnou formou zpracuje jednu pohádku. Posléze se pokusí na ní vytvořit krátkou animaci. Pohádky jako je Holčička s náhradní hlavou, Jakub a dvě stě dědečků nebo
O hrochovi, který se bál očkování jsou pro malé i velké. Cílem je rozbor pohádky, pochopení
logiky děje a rozpoznání klíčových okamžiků, které tvoří charakter příběhu.
cílová skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
metody a techniky: rozebrání textu, krátká tvorba animace (pixelace), Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Umění a kultura
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

PŘÍBĚH VĚCÍ KOLEM NÁS I – ZDROJE A REKLAMA

Projdeme první částí dlouhého a složitého procesu vzniku výrobku (těžba, výroba, reklama, nákup). Z čeho věci, které běžně užíváme, pocházejí, kde se materiál na jejich výrobu bere, k čemu poslouží reklama a proč? Tématem praktické filmové tvorby je reklamní spot (animace pixilace, nebo kombinace s „hraným” filmem a animací předmětů)
cílová skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
průřezová témata: environmentální výchova, osobnostní a sociální výchova, mediální výchova
vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví – Výchova ke zdraví
použité filmy: Příběh věcí, Není zítra (vystřihané epizody)
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

PŘÍBĚH VĚCÍ KOLEM NÁS II – SPOTŘEBA A RECYKLACE

Tento program navazuje na program Příběh věcí kolem nás I. a vede k celkovému pochopení trhu a výroby (nákup, spotřeba a vyhození). Dotkneme se problematiky současné ekologie. Co je motorem výroby? Potřeba nebo spotřeba a ekonomika. Je třeba se zabývat tím, jak to v současnosti funguje? Můžeme pro změnu něco udělat my?
Tématem praktické filmové tvorby bude zamyšlení – poselství (kreslená animace). Klasická tabule s možností kresby křídou spolu s možností využití kresby na interaktivní tabuli výhodou.
cílová skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
průřezová témata: environmentální výchova, osobnostní a sociální výchova, mediální výchova
vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví – Výchova ke zdraví
použité filmy: Příběh věcí, Není zítra (vystřihané epizody)
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

ANIMUJEME POHÁDKY

Program může navazovat na realizaci programu do pohádky. Pochopení příběhu na základě známého pohádkového příběhu a jeho variant v souvislostech (postavy, prostředí, vztahy a základní, klíčové body příběhu). Pomocí živých obrazů navážeme scénářem a rozkreslíme některé části jako storyboard. Naučíme se vytvářet kreslené ploškové loutky a oživit je pomocí animace. Součástí programu je práce s technikou (stativ, světlo, digitální fotoaparát a počítač).
cílová skupina: 1. – 4. ročník ZŠ
motivační video: Děd Vševěd / Pavel Koutský (z cyklu Do pohádky)
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

Na základě rozboru textu tří českých pověstí pracujeme s příběhem a jeho souvislostmi (postavy a jejich charakteristika, vztahy, prostředí a klíčové body příběhu). Pomocí dramatizace příběhu formou živých obrazů přibližujeme schopnost vyjádřit děj obrazem, porozumět obrazovému vyjádření. Vybereme jednu klíčovou situaci jednotlivých pověstí a oživíme kreslenou představu pomocí animace. Součástí programu je výroba kreslené ploškové loutky a práce s technikou (stativ, světlo, digitální fotoaparát a počítač).
cílová skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
metody a techniky: kresba scénáře (storyboard), výtvarná a technická příprava, animace, práce s technikou (stativ, digitální fotoaparát a notebook). Po předchozí domluvě lze směřovat program k vybrané pověsti dle domluvy s vyučujícím.
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

STARÉ ŘECKE BÁJE A POVĚSTI

Na základě rozboru textu jedné z pověstí pracujeme s příběhem a jeho souvislostmi (postavy, vztahy, prostředí, klíčové body příběhu). Pomocí dramatizace příběhu formou živých obrazů se přibližujeme ke schopnosti vyjádřit děj obrazem, porozumět obrazovému vyjádření. Vybereme klíčovou situaci jednotlivých pověstí a oživíme kreslenou představu pomocí animace.
cílová skupina: 4. – 5. ročník ZŠ
metody a techniky: kresba scénáře (storyboard), výtvarná a technická příprava, animace, práce
s technikou (stativ, digitální fotoaparát a notebook). Po předchozí domluvě lze směřovat program k vybrané pověsti dle domluvy s vyučujícím.
průřezová témata RVP: Multikulturní výchova, mediální výchova
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

ZAHRADA

Program vznikl na základě literární předlohy J. Trnky Zahrada. Třídu rozdělíme na týmy, které pak pracují na vlastních variantách vycházejících z motivu zahrady (život zahrady – její rostliny, zvířata, obyvatelé, případně bytosti). V přípravné fázi jednotlivé týmy zpracovávají své nápady výtvarně a scenáristicky. Ve druhé fázi na základě principů animace oživují své
„postavy“ a tím intuitivně vytvářejí příběh.
cílová skupina: 1. – 5. ročník ZŠ
metody a techniky: úvodní motivace prostředím, výtvarné zpracování – plastelínová loutka plošná, tvorba kresleného scénáře, technika animace – plošková (reliéfní), práce s technikou (stativ, digitální fotoaparát a notebook).
motivační video: animovaný film Zahrada (Břetislav Pojar na motivy knihy J. Trnky Zahrada)
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

CIRKUS

Po úvodním motivačním videu třída rozdělená na týmy pracuje na vlastních variantách čísla
v kouzelném cirkuse. V přípravné fázi jednotlivé týmy vytvářejí návrhy postav – kreslené ploškové loutky (cirkusové postavy, zvířata, věci – kouzla), společně v týmu řeší scénář – příběh. Na základě principů ploškové animace oživují své postavy a tvoří krátké animované etudy, jež společně vytvoří celek – program vlastního třídního Cirkusu.
cílová skupina: 1. – 5. ročník ZŠ
metody a techniky: úvodní motivace prostředím, výtvarné zpracování – plošková loutka kreslená, kombinace s látkou, tvorba kresleného scénáře (storyboard), technika animace – plošková, práce s technikou (stativ, digit. fotoaparát a notebook).
motivační video: animovaný film Cirkus (Jiří Trnka)
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

JAK A CO SI POVÍDAJÍ ROSTLINY?

Upravený program Království rostlin – návštěva Království rostlin- světa pod zemí i nad zemí. Pestrobarevný a roztodivný svět květů všech barev a tvarů. Co vyroste ze vzácných semínek? Co si povídají rostliny? To si zkusíme společně představit a oživit pomocí animovaného filmu.
Program nabízí hravou formou osvojení základních osvojení základních informací o stavbě rostliny, o růstu i rozmnožování… Zároveň podněcuje a rozvíjí dětskou fantazii při vymýšlení nových (kouzelných) rostlin.
cílová skupina: 1. – 2. ročník ZŠ
průřezová témata RVP: environmentální výchova, osobnostní a sociální výchova
časová dotace: 4 vyučovací hodiny (dle domluvy)

VÁŽNÁ HUDBA VE FILMU

Na úvod budeme zkoumat, jakou barvu mají tóny a jak zní barvy, také se zamyslíme nad úlohou hudby v animovaném filmu. Inspirací pro další tvoření nám bude především cyklus Čtvero ročních dob od A. Vivaldiho. Vytvoříme týmy, z nichž každý bude pracovat na jednom z ročních období.
Nejdříve si připravíme na základě poslechu hudby scénář, podle něhož následně rozanimujeme přírodniny, objekty a materiály spojené s určitým ročním obdobím.
cílová skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
metody a techniky: úvodní motivace poslechem hudby, zážitkové motivační hry,
tvorba kresleného scénáře (storyboard), technika animace – stop motion, práce s technikou (stativ, digitální fotoaparát a notebook).
motivační poslech: Čtvero ročních dob – Antonio Vivaldi
časová dotace: 3 – 4 vyučovací hodiny (dle domluvy)

GRAMATIKA OBRAZEM

Některé gramatické jevy a zákonitosti jsou obtížně pochopitelné či zapamatovatelné. Můžeme je zkusit nahlédnout jinak – vizualizací představy významů jednotlivých jevů, slov a slovních spojení. Pomocí techniky animace obrazové představy oživíme a rozpohybujeme. Vlastní tvůrčí činnost při tvorbě animované etudy pomůže si obtížné jevy zapamatovat.
cílová skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
metody a techniky: klasická animace, plastelína
časová dotace: 3 – 4 vyučovací hodiny (dle domluvy)

II STUPEŇ FILMOVÁ VÝCHOVA

PLODY POD MIKROSKOPEM

V úvodním výkladu zazní informace o anatomii plodů a semen rostlin a způsobu jejich šíření. Studiem těchto rostlinných diaspor pod mikroskopem a mikroskopických snímků si ověří získané poznatky a využijí je ve výtvarném zpracování
tématu. Výstupem má být série obrazů, které budou pomocí příběhu, či obrazné metafory vysvětlovat základní způsoby šíření semen.
cílová skupina: 5. – 6. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
průřezová témata RVP: mediální výchova, enviromentální
časová dotace: 3 vyučovací hodiny
motivační video: Microkosmos

II STUPEŇ PRAKTICKÁ ANIMACE

MUSÍ TO BÝT O NĚČEM? ANEB ABSTRAKCE VE VÝTVARNEM UMĚNÍ A ANIMOVANEM FILMU

Je potřeba, aby umění bylo vždy popisné? Musí se nám obraz líbit jen proto, že na něm vidíme hezkou dívku či roztomilá štěňata? A musí mít každý dobrý film strhující děj? Na tyto a další otázky najdeme odpověď v diskuzích, v průběhu tvorby vlastního drobného abstraktního díla a při sledování animovaných filmů. Ujasníme si rozdíl mezi figurativním a nefigurativním (abstraktním) uměním. Pohrajeme si s působením uměleckého díla na naše emoce, třeba posouzením, zda hudba u jednotlivců vyvolává podobné pocity a představy. A navíc si ukážeme, jak se vůbec abstrakce zrodila a jak tomu všemu pomohl český rodák František Kupka.
cílová skupina: 6. – 8. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
použité filmy: Symfonie (Eric Oh), Transparentní pohyb (Soyeon Kim), Playground (Mirai Mizue), Aanaatt (Max Hatler), Kódovaná skutečnost (Helena Kalinová)
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

ČESKÁ ANIMACE V SOUVISLOSTECH

Představujeme základní znaky historického vývoje i současného stavu animované tvorby v českých zemích. Prostřednictvím základního vhledu do politických, ekonomických a společenských okolností a vlivů na český animovaný film osvětlujeme jeho podobu a způsob vzniku. součástí programu je prezentace nejdůležitějších osobností českého animovaného filmu z hlediska jeho vývoje. Po teoretické části bude následovat praktický workshop výroby animovaného filmu. Během něj si studenti budou moci vyzkoušet zpracování díla některého z velkých českých režisérů animovaného filmu ve svou vlastní filmovou etudu.
cílová skupina: 8. – 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
metody a postupy: 1 – 2 hodiny – teoretický výklad: historické, společenské a ekonomické
souvislosti tzv. zlaté éry české animace, vývoj filmové oblasti v ČR od 90. let, základní aspekty profesionální tvorby animované ho filmu dnes, zásadní osobnosti české animace; 2 – 3 hodiny – praktická zkouška výroby animovaného filmu, inspirace dílem některého z významných českých tvůrců animovaného filmu, technika klasické stop-motion animace (animace předmětů, plošková animace, kreslená animace).
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

STARÉ ŘECKE BÁJE A POVĚSTI

Na základě rozboru textu jedné z pověstí se pracuje s příběhem a jeho souvislostmi (postavy, vztahy, prostředí, klíčové body příběhu). Pomocí dramatizace příběhu formou živých obrazů se přibližujeme ke schopnosti vyjádřit děj obrazem, porozumět obrazovému vyjádření.
cílová skupina: 6. – 7. ročník ZŠ
průřezové téma RVP: Multikulturní výchova, mediální výchova
metody a postupy: kresba scénáře (storyboard), výtvarná a technická příprava, animace, práce s technikou (stativ, digitální fotoaparát a notebook). Po předchozí domluvě s vyučujícím lze směřovat program k vybrané pověsti.
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

MÍSTNÍ LEGENDY, POVĚSTI, PŘÍBĚHY…

Program nabízí filmové zpracování vybrané lokální pověsti či příběhu, a to „kouzelnou‟ technikou animace. Pomocí technik dramatické výchovy uvedeme do problematiky stavby příběhu. Na základě rozboru textu pověsti se pracuje s příběhem a jeho souvislostmi (postavy, vztahy, prostředí, klíčové body příběhu). Pomocí dramatizace příběhu formou živých obrazů se přibližujeme ke schopnosti vyjádřit děj obrazem, porozumět obrazovému vyjádření. Následně si projdeme tvorbu filmu jako filmový tým krok za krokem – od vytvoření scénáře, po výtvarnou přípravu a samotnou animaci. Po předchozí domluvě s vyučujícím lze směřovat program k vybrané pověsti.
cílová skupina: 7. – 9. ročník ZŠ
průřezové téma RVP: Multikulturní výchova, mediální výchova
motivační video: anim. film Báje / Pavel Koutský (z cyklu Dějiny udatného národa českého)
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

VIDEOKLIP DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU

Skrze poslech a rozbor hudby (beze slov) seznámení se s hudebním, výtvarným a filmovým jazykem (shoda v pojmenování rytmu, kompozice, barva, tvar, žánr…). Následuje hledání obrazového vyjádření zvuku – cesta od abstrakce ke konkrétním asociacím a emocím a jejich vizualizaci.
Využití principů tvořivé dramatiky (pantomima, pohybový přepis…), brainstormingu, smyslové synestezie. Hledání adekvátní animační techniky pro vyjádření vybrané hudby. Hra a experiment.
cílová skupina: 6. – 8. ročník ZŠ
průřezové téma RVP: Osobnostní a sociální výchova, mediální výchova
motivační video: ukázky netradičních animovaných hudebních videoklipů
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

SVĚT HMYZU V OBRAZECH

Škola hrou aneb vstup do mikrokosmu hmyzí říše nejen pomocí animovaného filmu. Pestrý a rozmanitý svět hmyzu, který láme mnohé rekordy jedinečnými schopnostmi jednotlivých druhů
– skrze principy tvořivé dramatiky, metody filmové výchovy a samotnou animaci představí tento program vybrané zástupce hmyzí říše či konkrétní témata týkající se života hmyzu. Zaměření
na zajímavosti a charakteristické prvky jednotlivých druhů hmyzu skrze jejich příběhy. Tvorba filmu od scénáře, storyboardu, přes výtvarnou a technickou přípravu k samotnému filmovému zpracování.
cílová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
průřezové téma RVP: environmentální výchova, mediální výchova
motivační video: Les minuscules, Mikrokosmos
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

EKOLOGIE

Recyklace jinak. Řeč bude o tom, jaký podíl na ekologii a životní prostředí může mít architektura, bydlení a soběstačnost. Žák se seznámí s pojmem recyklace formou hry a různých aktivit.
Ty budou vést k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování, k vnímavému
a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví. Cílem je, aby se žák díval na věci kolem sebe tak trochu z jiného úhlu a nebral je povrchně.
cílová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
průřezové téma RVP: environmentální výchova
metody a postupy: tvořivá a zážitková dramatika, krátká tvorba animace, výukové hry, názorné ukázky
motivační video: Zeměloď, Wallie, Simpsonovi ve filmu (vystřihané epizody)
časová dotace: minimálně 4 hodiny

REKLAMA A JEJÍ VLIV II

Prostřednictvím krátkých animovaných filmů, reklamních ukázek si ukážeme, jak moc nás mohou TV spoty, letáky, plakáty či obecně média ovlivnit. Děti si ujasní, jaké druhy médií máme, co je vlastně reklama a jaké prostředky využívá. Cílem je, aby si žák uvědomil, jak jeho samotného reklamy ovlivňují. aby uvažoval o pravdivosti informací uvedených v daném médiu a slepě nedůvěřoval všemu, co kolem sebe vidí (např. v TV nebo propagačních letácích). V poslední části programu si žáci zkusí sami naanimovat svou reklamu.
cílová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
průřezová témata RVP: osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova, mediální výchova
vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda
motivační video: For sale, animované reklamy
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

FILMOVÝ DOPIS

Filmový dopis příteli. Žáci si během krátkého úvodu osvojí techniku ploškové animace a pokusí se vytvořit dopis příteli v obrazech. Cílem je vyzkoušet si nejen samotné napsání dopisu, ale i zamyšlení na nad tím, jak správně literární podklad, slova a písmo propojit s animovaným obrazem.
cílová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
metody a postupy: tvořivá a zážitková dramatika, krátká tvorba animace, výukové hry, názorné ukázky
časová dotace: 3 vyučovací hodiny

ANIMOVANÝ SLOVNÍK

Anglicko-český animovaný slovník. Žák si zkusí osvojit základy animace spojené s výukou anglického jazyka. Během krátkých her se slovními spojeními a homonymy si vytvoří obrazové vazby
k určitým slovům a ty se pak pokusí jednoduše rozpohybovat a vytvořit krátký animovaný „gag‟.
cílová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ, střední škola
metody a postupy: výukové hry, krátká tvorba animace (pixelace)
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

KOSMOS

Pronikání do tajů Vesmíru, jeho tajemných zákoutí, mlhovin a pohybů planet, jejichž hudba je hudbou sfér. Žák formou hry pozná základní principy, poetiku Kosmosu a jeho názvosloví nebo také literaturu Raye Bradburyho. Cílem je získané znalosti propojit s krátkou animací.
cílová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ, střední škola
metody a postupy: výukové hry, přírodopis, literatura, krátká tvorba animace (pixelace)
časová dotace: minimálně 4 vyučovací hodiny

BÁJE A POVĚSTI

Staré pověsti české, Řecké báje či regionální pověsti Plzeňského kraje? Třída si vybere jeden
z okruhů a formou hry a interakce postupně poznají báje dané oblasti. Následně vytvoří krátký animovaný film. Cílem je seznámit žáky, touto hravou formou, se starými pověstmi
a bájemi a s dramaturgií příběhu, kterou pak ještě více prohloubí v tvorbě animace.
cílová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ, střední škola
metody a postupy: rozebrání textu, krátká tvorba animace (pixelace),
Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Umění a kultura
časová dotace: minimálně 4 vyučovací hodiny

ČESKE POHÁDKY

Tak trochu jiné klasické české pohádky skrze Miloše Macourka. Žáci se rozdělí do skupin a každá skupina zábavnou ale i naučnou formou zpracuje jednu pohádku. Posléze se pokusí na ní vytvořit krátkou animaci. Pohádky jako je Holčicka s náhradní hlavou, Jakub a dvě stě dědečků nebo O hrochovi, který se bál očkování jsou pro malé i velké. Cílem je rozbor pohádky, pochopení logiky děje a rozpoznání klíčových okamžiků, které tvoří charakter příběhu.
cílová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
metody a postupy: rozebrání textu, krátká tvorba animace (pixelace), Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Umění a kultura
časová dotace: minimálně 4 vyučovací hodiny

MIKROKOSMOS

Svět pod mikroskopem nabízí jednak neuvěřitelné obrazy nečekané výtvarné kvality, jednak prostor pro tvořivou práci při hledání námětů k příběhu o rostlinné buňce, stavbě rostlin nebo
hmyzu. Tvorba začíná hledáním námětu pozorováním mikroskopem a jeho kresebným záznamem. Pokračuje vymýšlením scénáře, storyboardu, přes výtvarnou a technickou přípravu
k samotnému filmovému zpracování pomocí animace.
cílová skupina: 5. – 6. ročník ZŠ
průřezová témata RVP: mediální výchova, enviromentální výchova
motivační video: Mikrokosmos
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

JAK JSME UKRADLI VLAJKU ANEB STÁTNÍ SYMBOLY

Žáci se seznámí se základy heraldiky a podobou vybraných státních symbolů – velkého a malého znaku, vlajky a trikolory. Dozví se o správném používání vlajky a prapory a v krátké diskusi reflektují své zkušenosti, názory postoje k vlajce a jejímu používání. Technikou animace barevných písků vytvoří krátké filmy o sovislosti české (československé) vlajky a vlajek dalších zemí.
cílová skupina: 8. – 9. ročník ZŠ, odpovídající ročníky víceletého gymnázia
průřezová témata RVP: výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, mediální výchova
motivační video: Dějiny udatného národa českého (Pavel Koutský), díl Bruncvík a díl Vznik Československa
časová dotace: 4 vyučovací hodiny